GSW Silesia - Górnicze Stowarzyszenie Wędkarskie

"Zawarcie Umowy o Dofinansowanie...czytaj wicej

Zawarcie Umowy o dofinansowanie

Grnicze Stowarzyszenie Wdkarskie "Silesia"w dniu 13.08.2013 zawaro umow o dofinansowanie z Programu Operacyjnego "Zrwnowaony rozwj sektora rybowstwa i nabrzenych obszarw rybackich 2007-2013. Pomoc finansowa pochodzi z publicznych rodkw krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego.

loga

Copyright by: GSW SILESIA 2011 - Zaprojektowano przez: Dizajns.pl