GSW Silesia - Górnicze Stowarzyszenie Wędkarskie

"Zawarcie Umowy o Dofinansowanie...czytaj wicej

Sprawozdanie za rok 2011

Sprawozdanie z dziaalnoci Zarzdu GSW ?Silesia? za roku 2011.

1. Zarzd Grniczego Stowarzyszenia Wdkarskiego ?Silesia? odby na przestrzeni roku 12 posiedze.

2. Przyjto 40 nowych czonkw, w tym: 4 czonkw zwyczajnych i 36 czonkw uczestnikw.

Na dzie 31.12.2011 rok GSW ?Silesia? liczy 316 czonkw (to jest 12 wdkarzy mniej ni w roku ubiegym), w tym:

- czonkw zwyczajnych 96 osb
- czonkw uczestnikw 220 osby

3.    Wydano w 2011 roku 311 szt. zezwole GSW?Silesia? w tym:

- czonkowie zwyczajni 95 szt. w tym: 4 szt. na okaziciela zwizki zaw
  2 szt czonkowie honorowi
- czonkowie uczestnicy 216 szt. w tym: 4 szt. PZW Koo Nr 7 w Czechowicach-Dz.
  4 szt. czonkom honorowym
  3 szt. na okaziciela
  wydano 2 szt. drugich kart: Stanisaw Jaowiec i Bogdan Siwiec                                      

4. Przychd z dziaalnoci statutowej wynis w roku 2011 ?
95 280,00 zotych GSW ?Silesia? w minionym roku zanotowao strat w wysokoci 6 606,62 z. na ujemny wynik finansowy wpyny mniejsza liczba czonkw, wzrost ceny karpia przy niezmienionej cenie zezwolenia wdkarskiego.

Na dzie 31.12.2011 rok stan konta GSW ?Silesia? wynosi 15 400,64 z.

5.  Zorganizowano zawody wdkarskie:
- zawody wiosenne, zbiornik ?Kopalniok? -8.05.2011r. w ktrych udzia wzio
110 czonkw, sponsorowane byy przez Prezesa NSE i GSW ?Silesia?.

Zawody wygra Kol. Piotr Janik wynikiem 2390 gram.
- zawody z okazji Dnia Dziecka -28.05.2011r., w ktrych udzia wzio 153 dzieci,
zorganizowane wsplnie z PZW Koo nr.7 w Czechowicach-Dziedzicach, oraz komitetm osiedlowym ?Barbara?.

- zawody spawikowe, zbiornik ?Kozi? -26.06.2011r. w ktrych udzia wzio 50 czonkw, sponsorowane byy przez Radnego Miasta Czechowice-Dziedzice Kazimierza Urbaskiego i GSW ?Silesia?.

Zawody wygral Kol. Ireneusz Chrzanowski wynikiem 7740 gram.

- zawody nocne, zbiornik ?Kopalniok? ? 24.07.2011r. w ktrych udzia wzio 105 czonkw, sponsorowane byy przez Przewodniczcego NSZZ :Solidarno? oraz GSW ?Silesia?. Zawody wygra Kol. Jerzy Bacza wynikiem 4280 gram.

- zawody jesienne, zbiornik ?Kopalniok? 2.10.2011r., w ktrych udzia wzio 166 czonkw, sponsorowane byy przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic oraz GSW ?Silesia?.

Zawody wygra Kol. Franciszek Rycko wynikiem 2639 gram.

cznie w zawodach wdkarskich wzio udzia 436 wdkarzy i 153 dzieci.

GRAND-PRIX sezonu wdkarskiego 2011 zdoby Kol. Ireneusz Chrzanowski cznie zdoby 215 punktw wag zowionych ryb 11 490 gram.

6. Zarzd GSW ?Silesia? dokona zarybienia zbiornikw :

-17.04.2011r. zakupiono 150 kg kroczka karpia za kwot 2 250,00 z.i zarybiono nim staw ?Kozi?

-
29.07.2011r. zarybiono staw ?Kopalniok? 860 kg karpia,  ?Kozi?  260 kg karpia
-27.09.2011r. ?Kopalniok?  1600 kg karpia
-29.09.2011r.  ?Kopalniok? 3560 kg. karpia
 ?Kopalniok?  110  kg. szczupaka
 ?Kozi? 1980 kg. karpia
 ?Rontok? 800 kg. karpia         

Do stawu ?Kopalniok? cznie wpuszczono 6020 kg. karpia, 110 kg. szczupaka,

do stawu ?Koziego? cznie wpuszczono 2390 kg. karpia i kroczka karpia,

do stawu ?Ronto? 800 kg. karpia. cznie zakupiono 9320 kg ryb, za kwot 83 790,00 zotych.

7. GSW?Silesia? otrzymao z budetu Urzdu Miasta dotacje w kwocie
4 000,00 z oraz Nadwilaskiej Spki Energetycznej 500,00 z. dotacje zostay wykorzystane w caoci.

8. Ponadto Zarzd w 2011 roku wykona nastpujce prace:

- wymieniono 30 mb. rury zasilajcej rybaczwk w wod
- wykonano uszczelnieni ( lepikowanie) dachu na ?Rybaczce?
- biece wykaszanie traw i krzakw nad brzegami stawu ?Koziego? i ?Roztoka?
- na bieco likwidowano wiatroomy
- wzmocniono pnocny brzeg stawu ?Koziego? zuyto 170 ton kamienia
- wzmocniono wa gwny nad rzek Wis i drog wzdu zachodniego brzegu stawu ?Koziego?na ten cel zuyto okoo 320 ton kamienia.
- na bieco sprztano brzegi naszych owisk
- wielokrotnie naprawiono drog dojazdow do ?Rybaczwki?.
- dwukrotnie naprawiano luz na stawie ?Rontok?.
- biece utrzymywanie siedziby Stowarzyszenia ?Rybaczwki?

10. Kontrolerzy w wyniku przeprowadzonych kontroli udzieli kilu wdkarzom poucze i upomnie, wobec jednego Kolegi zarzd podj w gosowaniu jawnym jednogonie decyzje o nie sprzedawaniu zezwolenia wdkarskiego.

11.Grnicze Stowarzyszenie Wdkarskie ?Silesia? zoyo dwa wnioski o dotacje z budetu Urzdu Miasta-wnioski zostay pozytywnie zaatwione.

12. Zarzd GSW ?Silesia? z planu pracy na rok 2011 wykona wszystkie zadania.

Copyright by: GSW SILESIA 2011 - Zaprojektowano przez: Dizajns.pl