GSW Silesia - G贸rnicze Stowarzyszenie W臋dkarskie

"Zawarcie Umowy o Dofinansowanie...czytaj wi阠ej

Walne zebranie za rok 2017

Zarz膮d G贸rniczego Stowarzyszenia W臋dkarskiego "Silesia" informuje koleg贸w w臋dkarzy o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym,
kt贸re odb臋dzie si臋 w dniu 18.03.2018 r. o godz. 900 w Dworku Eureka przy ul. Prusa 64.

Zawody w阣karskie z okazji 70lat GSW ?Silesia?

o Puchar Burmistrza Mariana B砤chuta.


Wyniki Jubileuszowych zawod體 w阣karskich, kt髍e odby硑 si w dniu 02.10.2016 r. na zbiorniku ?Kopalniok?

1. Firganek Konrad                 -           3240 g             -           karp

2. Siwiec Bogdan                   -           2970 g             -           karp

3. Stachura Mieczys砤w           -           2820 g             -           karp

4. Kud砤 Sebastian                 -           2810 g             -           karp

5. Szimszajner Adam              -           2710 g             -           karp

6. Ebert Wac砤w                   -           2700 g             -           karp

7. Krupa Marcin                     -           2590 g             -           karp

8. Mrowiec Edward                -           2580 g             -           karp

9. Markel Pawe                     -           2570 g             -           karp

10. Wieczorek Artur              -           2510 g             -           karp

11. Palkij Grzegorz                 -           2510 g             -           karp

12. Grolik Edward                 -           2500 g             -           karp

Nagrody wr阠za Burmistrz Czechowic ? Dziedzic Marian B砤chut.

Wr阠zono puchar Fair Play 2016 za najwi阫sz udokumentowan wypuszczon ryb, kt髍y otrzyma Andrzej Latawiec za karpia o wadze 6000 g (6 kg). Puchar zosta ufundowany przez Pana Mieczys砤wa Stachur, kt髍y osobi禼ie go wr阠zy.

Wr阠zono puchar Grand Prix 2016 kt髍y otrzyma Kud砤 Sebastian (160 pkt.). Puchar wr阠za Prezes GSW ?Silesia? Stanis砤w Korzec.

Pogoda nam wyj眛kowo dopisa砤. Zawody cieszy硑 si bardzo du勘 popularno禼i, bo stawi硂 si na nie a 160 w阣karzy. Z硂wiono oko硂 150 szt. karpi.

Dzi阫ujemy wszystkim za udzia i bardzo dobr atmosfer w zawodach z okazji 70 lat GSW ?Silesia?. My秎 縠 zosta硂 nam 縴czy sobie kolejnych 70 lat.

Wiceprezes Zarz眃u Kazimierz Urba駍kiZarybianie w 2016 r.

 Zarybianie wiosenne w dniu 13.02.2016 r.

- zbiornik ?Kopalniok? ? 1 000 kg

- zbiornik ?Kozi? ? 1 000 kg

Razem - 2 000 kg (karp, amur)

Zarybianie jesienne w dniu 27.09.2016 r.

- zbiornik ?Kopalniok? ? 4 200 kg

- zbiornik ?Kozi? ? 800 kg

Razem ? 5 000 kg (karp)

Zarybianie jesienne w miesi眂u listopadzie
oko硂 - 2 000 kg

W sumie zarybienie 2016 r. wyniesie ? 9 000 kg

Wiceprezes Zarz眃u

Kazimierz Urba駍ki

Zarz眃 G髍niczego Stowarzyszenia W阣karskiego ?SILESIA? zaprasza Cz硂nk體 na jubileuszowe zawody w阣karskie 70-lat GSW "Silesia" - o Puchar Burmistrza Mariana B砤chuta, kt髍e odb阣 si w dniu 02.10.2016 r. na zbiorniku "Kopalniok".
Zapisy w rybacz體ce na "Kozim" od godz. 600 rozpocz阠ie zawod體 o godz. 700 zako馽zenie o godz.1100.
wimy na dwie w阣ki metod dowoln, zabieramy dwie     z硂wione miarowe ryby z czego wi阫sza na wag.

Zarz眃 GSW "Silesia" informuje, i zbiorniki "Kopalniok" i "Kozi" w dniach od 27.09.2016 r. do 03.10.2016 r. do godz. 600 s zamkni阾e do w阣kowania.

Podczas iatowych Dni M硂dzie縴 go禼ie z Francji odwiedzili r體nie siedzib GSW "Silesia".


Nocne zawody w阣karskie GSW ?Silesia?

o Puchar Przewodnicz眂ego NSZZ ?Solidarno舵? przy PG ?Silesia?.


Wyniki nocnych zawod體 w阣karskich, kt髍e odby硑 si w dniach 23 - 24.07.2016 r. na zbiorniku ?Kopalniok?.

1. Doliba Damian                   -           3880 g             -           amur

2. Sztuka Leszek                    -           3490 g             -           amur

3. Puzo Dariusz                    -           2740 g             -           amur

4. Kuder Marian                     -           2470 g             -           amur

5. Polok Jacek                        -           2250 g             -           amur

6. Sztuka Piotr                       -           2080 g             -           amur

7. Grolik Edward                   -           1950 g             -           karp

8. Jaroszkiewicz Jerzy            -           1840 g             -           amur

9. Noga Marcin                      -           1820 g             -           karp

10. Tyc Maciej                       -           1770 g             -           amur

11. Palkij Grzegorz                -           1630 g             -           amur

12. Kokot Micha                   -             980 g             -           karp

Nagrody wr阠za wiceprezes GSW ?Silesia? Kazimierz Urba駍ki.

Pogoda nam wyj眛kowo dopisa砤. Zawody cieszy硑 si bardzo du勘 popularno禼i, bo stawi硂 si na nich a 85 w阣karzy. Dzi阫ujemy wszystkim za udzia i bardzo dobr atmosfer oraz zapraszamy na kolejne zawody o Puchar Burmistrza Czechowic ? Dziedzic.

Wiceprezes Zarz眃u Kazimierz Urba駍ki


Zawody w阣karskie GSW ?Silesia?

o Puchar Ma砱orzaty P阷ek Pos砤nki na Sejm RP.

Wyniki sp砤wikowych zawod體 w阣karskich, kt髍e odby硑 si w dniu 19.06.2016 r.

na zbiorniku ?Kozim?.

1. Kud砤 Sebastian                 -           2960 g

2. Paj眐 Roman                      -           2410 g

3. Pieczka Adrian                   -           2130 g

4. Pieczka Tomasz                  -           1660 g

5. Mynarski Piotr                   -           1530 g

6. Wieczorek Artur                -           1480 g

7. Sm蟪ka Jan                       -           1460 g

8. Siudak Tomasz                   -           1450 g

9. Janos Tomasz                     -           1090 g

10. Puzo Dariusz                  -           1060 g

11. Brzuska Zenon                 -           990 g

12. Malina Jan                        -           790 g

13. Puzo Czes砤w                 -           780 g

Nagrody wr阠za砤 Ma砱orzata P阷ek Pos砤nka na Sejm RP.

Pogoda nam wyj眛kowo dopisa砤. Zawody cieszy硑 si bardzo du勘 popularno禼i, bo stawi硂 si na nich a 55 w阣karzy. Dzi阫ujemy wszystkim za udzia i bardzo dobr atmosfer.

Wiceprezes Zarz眃u Kazimierz Urba駍kiZawody w阣karskie GSW ?Silesia?

z okazji Dnia Dziecka

Wyniki zawod體, kt髍e odby硑 si 28.05.2016 r. na zbiorniku ?Kopalniok?.

GRUPA I 2000 ? 2003 18 uczestnik體

I miejsce ? Konrad Firganek  ?       3 060 g

II miejsce ? Dominik Dolniak  ?       2 600 g

III miejsce ? Dawid Marczak  ?       1 620 g

GRUPA II         2004 ? 2007 33 uczestnik體

I miejsce ? Julian Zeman        ?       3 000 g

II miejsce ? Kacper Kozio       ?       2 470 g

III miejsce ? Natalia Wo糿iak   ?       2 140 g

GRUPA III        2008 ? 2011 54 uczestnik體

I miejsce ? Maksymilian Hojka         ?       4 011 g

II miejsce ? Krzysztof Siudak          ?       2 040 g

III miejsce ? Aleksander Studnicki   ?       1 950 g

 

W zawodach w阣karskich z okazji Dnia Dziecka udzia wzi瓿o 105 dzieci

i oko硂 180 rodzic體 lub opiekun體


Nagrody w imieniu:

Burmistrza Czechowic ? Dz. wr阠za wiceprzewodnicz眂y Rady Miejskiej Bart硂miej Fajfer,

GSW ?Silesia? wr阠zali R. Wieczorek, S. Ja硂wiec, A. Kotas, K. Nawracki,

Zarz眃u Osiedla ?Barbara? wr阠zali Andrzej Maj, Jerzy Folwarczny,

Zarz眃u Osiedla ?Renardowice? wr阠zali Konrad Janusz, Jerzy Przygoda,

Zwi眤ku Zawodowego G髍nik體 w Polsce przy PG ?Silesia? wr阠za Cz硂nek Zarz眃u Rafa Szyma.


Wiceprezes Zarz眃u
Kazimierz Urba駍ki?Kopalniok?   1 712 szt.

- Karp  1 439 szt.
- Amur   96 szt.
- Szczupak  56 szt.
- Sandacz 102 szt.
- Sum 19 szt.
- W阦orz 1 szt.

?Kozi?   744 szt.

- Karp    559 szt.
- Amur   92 szt.
- Szczupak 41 szt.
- Sandacz 46 szt.
- Sum 1 szt.
- W阦orz 2 szt.

?Rontok?  548 szt.

- Karp  349 szt.
- Amur 63 szt.
- Szczupak 90 szt.
- Sandacz 36 szt.
- Sum 9 szt.
- W阦orz 1 szt.

Razem 3 004 szt.

Na dzie 01.05.2016 r. policzono 260 kalendarzyk體 co daje 秗edni 11,5 ryby.

Zawody w阣karskie GSW ?Silesia?

o Puchar Prezesa  Zarz眃u PG ?SILESIA? i MSE Sp. z o.o.

Michala He鴐ana

Wyniki zawod體, kt髍e odby硑 si 24.04.2016 r. na zbiorniku ?Kopalniok?

1. Janos Stanis砤w                -        2730 g                karp

2. Sitarski Stanis砤w              -        2440 g                karp

3. Kl阫 Kazimierz                  -        2210 g                karp

4. Siwiec Bogdan                 -        2050 g                karp

5. Szmuc Kamil                    -        1950 g                karp

6. Soloch Grzegorz              -        1760 g                karp

7. Pieczka Tomasz                -        1730 g                amur

8. Jaroszek Dawid                -        1690 g                karp

9. Markiel Pawe                   -        1500 g                karp

10. Paj眐 J髗ef                     -        1440 g                karp

11. Konieczny J髗ef             -        1420 g                karp

12. Kud砤 Sebastian             -        1400 g                karp

Nagrody w imieniu Prezesa Zarz眃u wr阠za Kierownik Administracyjny Robert Grajcarek.


Strona 1 z 3

Copyright by: GSW SILESIA 2011 - Zaprojektowano przez: Dizajns.pl