GSW Silesia - Górnicze Stowarzyszenie Wędkarskie

"Zawarcie Umowy o Dofinansowanie...czytaj wicej

Zbiorniki znajduj si w bezporednim ssiedztwie Grnej Doliny Wisy czyli obszaru nalecego do Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Tereny te, dziki obfitoci pokarmu i miejsc do zaoenia gniazda, jakie oferuj stawy hodowlane, s wanym miejscem lgowym dla cennych i rzadkich gatunkw ptakw wodno-botnych, takich jak bk, bczek, lepowron, dzierzba czarnoczelna czy rybitwa biaowsa. Inne gatunki ptakw spotykane na tych terenach to m.in. trzy gatunki czapli, trzy gatunki dziciow, abd krzykliwy, trzmielojad, bielik, botniak stawowy, zielonka, uraw, szablodzib, mewa czarnogowa, zimorodek, podrniczek i muchowka.

Zbiornik Kozi

Zbiornik wody o pow. okoo 9,7 ha, gbokoci od 0,5 do 1,8 m i pojemnoci 89 tys. m3. Dno stawu w wikszoci jest paskie, szlakowe, pokryte niewielk warstw muu. Zbiornik wolny jest od jakichkolwiek porostw i rolin wodnych, co sprawia e wyholowanie ryby nie stwarza wikszego problemu...
 
Więcej…

Zbiornik Kopalniok

Zbiornik wody przemysowej o pow. okoo 22,0 ha, gbokoci od 2,5 do 5,0 m i pojemnoci 1 mln 172 tys. m3. Dno stawu w wikszoci jest paskie i pokryte grub warstw muu, jedynie w czci poudniowej (dawna plaa) na dnie znajduje si piasek.... 

Więcej…

Zbiornik Rontok

Zbiornik wody o pow. okoo 42 ha i gbokoci od 0,4 do 2,0 m, rozdzielony waem na bufor o pojemnoci 145 tys. 100 m3 i Solank o powierzchni 190 tys. 500 m3. Dno stawu w wikszoci jest paskie, pokryte niewielk warstw muu. Od strony poudniowej (wa rzeki Wisy) i od pnocnej pokryte trzcin i rolinami wodnymi, co z jednej strony stanowi pewne utrudnienie dla wdkujcego, ale z drugiej stanowi idealne schronienie i naturalne tarlisko dla ryb.

Więcej…

Copyright by: GSW SILESIA 2011 - Zaprojektowano przez: Dizajns.pl