GSW Silesia - Górnicze Stowarzyszenie Wędkarskie

"Zawarcie Umowy o Dofinansowanie...czytaj więcej

Historia

Historia Górniczego Stowarzyszenia Wędkarskiego „Silesia” sięga drugiej połowy lat 40-tych. W 1946 roku z inicjatywy grupy pracowników KWK „Silesia” a zarazem entuzjastów wędkarstwa powstała sekcja wędkarska przy KS „Górnik” Czechowice – Dziedzice. Jej pierwszym prezesem został Władysław Jakubiec (1946 - 1954). Początkowo gospodarowano na 22 ha zbiorniku przemysłowym „Kopalniok” przy KWK „Silesia” oraz stawie „Kozim” o pow. 9,7 ha, który pełnił funkcje stawu hodowlanego. Pierwsza siedziba sekcji znajdowała się przy ulicy Nad Wisłą w rybaczówce „U Pawła”.
 

Po Władysławie Jakubcu na czele grupy miłośników wędkowania stali Władysław Heczko (1954 - 1958), Teodor Studnicki (1958 – 1962), Fryderyk Studnicki (1962 – 1990), Rudolf Stachnik (1990 – 1998). W 1990 roku sekcję wędkarską działającą przy KS „Górnik” postanowiono przemianować na Górnicze Stowarzyszenie Wędkarskie „Silesia”. W ten sposób grupa czechowickich wędkarzy stała się samodzielną organizacją posiadającą własny statut. W latach 90-tych nastąpiła także zmiana siedziby – z rybaczówki „U Pawła” przeniesiono się do „Nad stawem” przy ulicy Bocznej 3. 19.04.2002 r. po wpisie do KRS przez Władysława Lubańskiego, który funkcję prezesa pełnił w latach 1998 – 2002, GSW uzyskało osobowość prawną. Od 2002 do 2006 roku stowarzyszeniem kierował Zbigniew Żaczek, a po nim na prezesa wybrano Stanisława Korca, który swoją funkcję pełni już drugą kadencję.
 

Zgodnie ze Statutem GSW „Silesia” do podstawowych celów działalności organizacji należą:

  • - propagowanie wędkarstwa w środowisku górniczym,
  • - organizowanie zawodów wędkarskich,
  • - prowadzenie własnego ośrodka zarybieniowo – produkcyjnego,
  • - ochrona użytkowanych wód przed zanieczyszczeniem i kłusownictwem,
  • - podejmowanie innych czynności i działań związanych z realizacją celów Stowarzyszenia.


Każdego roku Stowarzyszenie organizuje szereg zawodów sportowych, imprez integracyjnych takich jak Dzień Dziecka oraz turnieje sportowe w bilarda, tenisa stołowego, brydża, darta i piłkarzyki. Prowadzenie tych działań w dużej mierze jest możliwe dzięki dotacjom ze strony Urzędu Miejskiego w Czechowicach - Dziedzicach i wsparciu burmistrza.


Stowarzyszenie swoją działalność prowadzi na trzech zbiornikach wodnych: „Rontok” (42 ha) leżący na terenie gminy Goczałkowice oraz „Kopalniok” (22 ha) i „Kozi” (9,7 ha) w Czechowicach-Dziedzicach.


W 2011 roku Górnicze Stowarzyszenie Wędkarskie „Silesia” obchodziło jubileusz 65-lecia powstania.

Copyright by: GSW SILESIA 2011 - Zaprojektowano przez: Dizajns.pl