GSW Silesia - Górnicze Stowarzyszenie Wędkarskie

"Zawarcie Umowy o Dofinansowanie...czytaj wicej

Historia

Historia Grniczego Stowarzyszenia Wdkarskiego ?Silesia? siga drugiej poowy lat 40-tych. W 1946 roku z inicjatywy grupy pracownikw KWK ?Silesia? a zarazem entuzjastw wdkarstwa powstaa sekcja wdkarska przy KS ?Grnik? Czechowice ? Dziedzice. Jej pierwszym prezesem zosta Wadysaw Jakubiec (1946 - 1954). Pocztkowo gospodarowano na 22 ha zbiorniku przemysowym ?Kopalniok? przy KWK ?Silesia? oraz stawie ?Kozim? o pow. 9,7 ha, ktry peni funkcje stawu hodowlanego. Pierwsza siedziba sekcji znajdowaa si przy ulicy Nad Wis w rybaczwce ?U Pawa?.
 

Po Wadysawie Jakubcu na czele grupy mionikw wdkowania stali Wadysaw Heczko (1954 - 1958), Teodor Studnicki (1958 ? 1962), Fryderyk Studnicki (1962 ? 1990), Rudolf Stachnik (1990 ? 1998). W 1990 roku sekcj wdkarsk dziaajc przy KS ?Grnik? postanowiono przemianowa na Grnicze Stowarzyszenie Wdkarskie ?Silesia?. W ten sposb grupa czechowickich wdkarzy staa si samodzieln organizacj posiadajc wasny statut. W latach 90-tych nastpia take zmiana siedziby ? z rybaczwki ?U Pawa? przeniesiono si do ?Nad stawem? przy ulicy Bocznej 3. 19.04.2002 r. po wpisie do KRS przez Wadysawa Lubaskiego, ktry funkcj prezesa peni w latach 1998 ? 2002, GSW uzyskao osobowo prawn. Od 2002 do 2006 roku stowarzyszeniem kierowa Zbigniew aczek, a po nim na prezesa wybrano Stanisawa Korca, ktry swoj funkcj peni ju drug kadencj.
 

Zgodnie ze Statutem GSW ?Silesia? do podstawowych celw dziaalnoci organizacji nale:

  • - propagowanie wdkarstwa w rodowisku grniczym,
  • - organizowanie zawodw wdkarskich,
  • - prowadzenie wasnego orodka zarybieniowo ? produkcyjnego,
  • - ochrona uytkowanych wd przed zanieczyszczeniem i kusownictwem,
  • - podejmowanie innych czynnoci i dziaa zwizanych z realizacj celw Stowarzyszenia.


Kadego roku Stowarzyszenie organizuje szereg zawodw sportowych, imprez integracyjnych takich jak Dzie Dziecka oraz turnieje sportowe w bilarda, tenisa stoowego, bryda, darta i pikarzyki. Prowadzenie tych dziaa w duej mierze jest moliwe dziki dotacjom ze strony Urzdu Miejskiego w Czechowicach - Dziedzicach i wsparciu burmistrza.


Stowarzyszenie swoj dziaalno prowadzi na trzech zbiornikach wodnych: ?Rontok? (42 ha) lecy na terenie gminy Goczakowice oraz ?Kopalniok? (22 ha) i ?Kozi? (9,7 ha) w Czechowicach-Dziedzicach.


W 2011 roku Grnicze Stowarzyszenie Wdkarskie ?Silesia? obchodzio jubileusz 65-lecia powstania.

Copyright by: GSW SILESIA 2011 - Zaprojektowano przez: Dizajns.pl